25 aastase abielu toend

Euroopa Ühenduse peamised eeldused

Täpne vastus testile "mis on CE sertifikaat?" koos Euroopa Liidu toimimise peamiste eelduste selgitusega. On esitatud, et selle abi sisu on kolm põhimõtet: kaupade, näo ja raha vaba liikumine. Eespool nimetatud põhimõtete loomiseks on ELi liikmesriigid otsustanud ületada kõik ühendusesisese kaubanduse raskused ja loonud ühise poliitika, mis on seotud kolmandate riikidega. Tänu sellele loodi ühenduse turul vahetuspiirkond, mis on lähedal viimasele, milline on ühe riigi meede. Ta sai ühtse turu või ühise turu määratluse.

Ühine Euroopa turg ja toodete turuletoomine

Üks arvukamaid riikidevahelise kaubandusega seotud tõkkeid on siseriiklikud nõuded toodete vormi ja ohutuse kohta. Mõnes riigis olid erinevad seadused ja väärtused, mis erinesid oluliselt teiste riikide vahel. Tootja, kes soovis pakkuda oma tulemusi tulevikus, pidi iga kord vastama isiklikele vajadustele. Kaubandustõkete kõrvaldamise ajal oli vaja need erinevused kaotada. Toote ostmisega seotud standardeid ei saa kaotada. Seetõttu oli ainus lahendus ühendada osad kogu ühenduses, tänu millele kehtisid kaubavahetuse suhtes need individuaalsed nõuded.

Varases staadiumis püüti reguleerida ELi õigusakte seoses toodete ja materjalide individuaalse kvaliteediga. Protsesside tohutu keerukuse ja aeganõudvuse tõttu vabastati see lähenemine.

Lahendus oleks tehnilise ühtlustamise lihtsustatud ühinemine. Mõnede tooterühmade jaoks on määratletud peamised ohutusnõuded, mis tuleb tingimata teha enne, kui kaup või materjal ostetakse lihtsal Euroopa turul.

Väljaspool ELi asuvad ettevõtjad, kes kavatsevad toote ühenduse turule ringlusse panna, nt Türgist, peavad tegema seda, et nende toode vastaks ELi kvaliteedistandarditele ja -väärtustele. Selle fakti kinnitamine on nende vastutus.

Ühtlustatud standardid on loodud, tänu millele teavad ettevõtjad, millised põhinõuded peaksid olema täidetud. Ei ole nende eeskirjade esitamise kohustus. Ettevõtja võib individuaalselt tõestada, et tema toode lisatakse ühenduse müügi käigus.

Ce-sertifikaat - tootja deklaratsioon

Ce-märgistus ei ole midagi imelikku, vaid tootja kinnitus, et toode vastab nende huvidega seotud reeglite põhinõuetele.See on tootja deklaratsiooni või volitatud esindaja sümbol. See kinnitab, et toode loodi koostöös antud toote kohta esitatud teabega kehtestatud peamiste nõuetega. Seega võib see olla mõned või mõned erinevad direktiivid.

Ühenduse õigus näeb ette CE-märgist kandva toote vastavuse eelduse ja minimaalsete ohutusnõuete täitmise.

CE-sertifikaat asetatakse tootele tootja või volitatud esindaja vastutusel. Seepärast ilmneb pärast toote tõestamist, et toode vastab direktiivi teatavatele nõuetele. Selle asjaolu kontrollimiseks edastatakse vastavushindamismenetlus ja pärast selle positiivset kontrollimist väljastatakse vastavusdeklaratsioon. Vastavushindamise protseduurid võivad olla teiseks seoses riskiga, mis sõltub konkreetse toote valdamisest. Mida pikem on toote kasutamise oht ja see on väga tundlik, peab tootja või volitatud esindaja täitma mitmeid protseduure. Mõnel juhul on vaja järgida isegi kümne ühenduse standardi nõudeid.