Kindlasummaline raamatupidamisdokumentatsioon

Plahvatusohtlikke kaupu haldavate, hoiustavate või hoiustavate ettevõtjate õlul on vajadus koostada üksikasjalik dokumentatsioon koos plahvatusohuga. Nii et need ei ole ainult gaasid ja vedelkütused, mis on alati seotud sellise ohuga. Nn tugeva killustatusega tahke aine. Sellised osakesed võivad liigse kuumuse käes kergesti süttida. Siit on see vaid samm võimaliku plahvatuse juurde.

Kohaldatavad seadusedPlahvatusohu analüüs tuleks lõpule viia praegu kehtivate õigusnormide alusel. Antud juhul puudutab see eeskätt rolliministri õigusi seoses töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuetega kohtades, kus on olemas plahvatuse võimalus. Ülaltoodud analüüsist tulenev asjakohase dokumentatsiooni omamise viisi muutus on näidatud psühhiaatria- ja haldusministri seaduses hoonete tulekaitse kohta. Need kaks dokumenti on plahvatuseelse abiga seotud vormide peamised sätted. Töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtted töökohal, mille kohaselt tahetakse selliseid riske kohandada vastavalt nende eeskirjade soovitustele.

Kes peaks analüüsi tegema?Plahvatusriski analüüsi peaks läbi viima spetsiaalne ettevõte, kellel on vastavad load. Ta hindab hoonet ja esitab oma hinnangu uue õigusliku staatuse põhjal, võrreldes tegelikku seisu konkreetse objekti juba sisalduva dokumentatsiooniga. Ainult nii saab tagada, et kogu protseduur viiakse läbi vastavalt põhisätetele ja dokumentide nõuetekohane ettevalmistamine.