Magnetfilter 3 4

Sageli antakse magnetilist filtrit kodumajapidamises kasutatavate väikeste väikeste keskkütte- ja tarbevee soojendamise ning sellistesse käitistesse paigaldatud terviklike seadmete kaitseks tahkete ainete reostuse eest. Tänu kvaliteetsete seadmete ning juhtimis- ja mõõteseadmete üha populaarsemale kasutamisele ehitusplatsidel on vaja vee filtreerimist, kuna nende selge ja usaldusväärse töö tingib voolava vee rikkalik puhtusaste.

Magnetfiltrid tuleks asetada torujuhtmetele nii, et vee voolu suund oleks sünonüüm kere külge valatud noolega ja kate valiks filtri põhjas. Filtreid saab monteerida siledatele ja vertikaalsetele torujuhtmetele. Magnetfiltrid monteeritakse kere, võrgusilma, katte, magnetilisa, tihendite ja kinnitusdetailide hulgast. Filtrite disain tagab kaheastmelise mehaanilise ja magnetilise töötlemise võimaluse tõttu kõrge vee filtreerimise efekti. Magnetilisi filtreid saab kasutada meie enda keskkütteseadmetes, hetkveesoojendites, automaatsetes pesumasinates, nõudepesumasinates ja veevarustusseadmetes, mis pakuvad kõiki vee soojendamise või jahutamise seadmeid. Magnetfiltrite mõju hulka kuulub muu hulgas ehituse ja sellesse paigutatud seadmete kahjustuste ärahoidmine, paigaldatud magnetite efektiivsuse suurendamine, töökulude vähendamine, vee- või vedelikuvoolu takistuse vähendamine ehitusplatsidel. Magnetfiltritel on palju eeliseid, näiteks kui kasutuskulud puuduvad, on need praktiliselt hooldusvabad.Inglismaal on üle 20 miljoni ühepereelamu, millest enamikus on paigaldatud küttesüsteem ning praegune riik on esirinnas kaasaegsete ökoloogiliste tehnoloogiate väljatöötamisel, mis parandavad küttesüsteemide tööd. Eelmise aasta jooksul on Inglismaal välja antud üle miljoni magnetfiltri.